carrabana

59 tekstów – auto­rem jest car­ra­bana.

kochanka podróżnika

Pew­nie mil­czysz gdzieś te­raz do ob­cych gwiazd
I ob­cych ptaków mknących do ob­cych gniazd
Z ob­ce­go słońca ob­cy rodzi się cień,
A z ob­cej no­cy ob­cy rodzi się sen

Przed Tobą tyl­ko Świat długi, szeroki
Dumną koroną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 lutego 2016, 14:41

Zgu­biłam się w miłości.
W którą stronę szczęście? 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 29 lipca 2014, 22:50

Śmierć to tyl­ko chwi­la, umiera­nie wieczność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 czerwca 2014, 19:20

beznadziejnik

Spie­rzchną mi us­ta na wiór
Ze strachu
Spalę mos­ty, sta­wię mur

Scho­wam się da­lej w tyle
Na zawsze
Ut­knę w prochu i pyle

Może za­leją mnie łzy
Al­bo pot
Al­bo wódka, na­wet trzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 czerwca 2014, 22:34

* * *

Jes­tem tu­taj uwięziona:
Na sto metrów dół.
A miotają mną zawzięcie
Lęk, strach, złość i ból.
Klei się do podniebienia
Wy­suszo­ny wiór.
Chcę od­jechać, lecz mam tylko
Ro­wer bez dwóch kół
I po dru­giej stro­nie czeka
Na sto metrów mur. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 czerwca 2014, 21:53

* * *

Czuję się dzi­siaj całkiem spo­koj­na.
Żad­nych tu bomb, nie wy­buchła wojna,
Al­fa­betycznie książki w regale,
Na kon­cie wciąż pieniądze te same,
Lam­pa jak zwyk­le na żółto świeci,
Nie ma też kurzu i nie ma śmieci,
Sta­ry przy­jaciel prze­ciąg zza okien,
Po­wiał przez sa­lon i uciekł bokiem,
I wo­da w kra­nie, i gaz w kuchence,
Wszys­tko jak w zapętlo­nej piosen­ce.
Czuję się dzi­siaj całkiem spokojna... 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 maja 2014, 22:54

Wy­rozu­miałe serce.
Biorę do niego nieod­po­wied­nie ra­dy i ludzi, a ono wciąż (mnie nie) bije. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2014, 23:03

Na tym świecie stały jest tyl­ko prąd i niepew­ność o jutro. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 kwietnia 2014, 23:52

Cza­sem w swoim za­gubieniu od­najduję się le­piej niż w praw­dzi­wym życiu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2014, 21:27

Sztuką jest zna­leźć w życiu czas na by­cie piękną, by­cie szczęśliwą i by­cie sobą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 stycznia 2014, 22:03
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 lutego 2016, 15:54krysta sko­men­to­wał tek­st kochanka podróżni­ka

19 lutego 2016, 15:00M44G sko­men­to­wał tek­st kochanka podróżni­ka

19 lutego 2016, 14:41carrabana do­dał no­wy tek­st kochanka podróżni­ka

29 lipca 2014, 23:52Jerryk sko­men­to­wał tek­st Zgubiłam się w miłości. W [...]

29 lipca 2014, 23:47carrabana sko­men­to­wał tek­st Zgubiłam się w miłości. W [...]

29 lipca 2014, 23:20carrabana sko­men­to­wał tek­st Zgubiłam się w miłości. W [...]

29 lipca 2014, 22:50carrabana do­dał no­wy tek­st Zgubiłam się w miłości. W [...]

30 czerwca 2014, 19:20carrabana do­dał no­wy tek­st Śmierć to tyl­ko chwi­la, [...]

26 czerwca 2014, 00:08RozaR sko­men­to­wał tek­st beznadziejnik

25 czerwca 2014, 22:34carrabana do­dał no­wy tek­st beznadziejnik